over de keulseweg | professionaliseren


We vinden het belangrijk dat studenten na afronding van de opleiding professioneel aan de slag kunnen. Daarom investeren we veel in het professionaliseren van zowel het vak equine assisted coach als de opleiding.
Van het vak door het geven van professionele voorlichting als in ons magazine bijvoorbeeld of door kwaliteitsbewaking en ondersteuning van de coach middels KREAC.
Professionaliseren van de opleiding door zowel het educatief centrum als de opleidingen inhoudelijk te laten erkennen, certificeren of accrediteren door onderstaande instituten.


CRKBO EQA EMCC NOBCO SKJ

Europese accreditering van de opleiding

De opleiding equine assisted coach level 1 is geaccrediteerd op het EQA niveau Practitioner.

De EQA (European Quality Award) is ontwikkeld door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) in nauw overleg met de NOBCO en andere Europese beroepsorganisaties en kent een differentiatie in niveaus: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. De toetsing – die gebaseerd is op Europese maatstaven voor hoger onderwijs: management, academische standaarden, bekwaamheid van de staf, begeleiding van studenten en kwaliteitssystemen – vindt plaats volgens vastgestelde procedures en is in handen van getrainde EMCC-assessoren.

In dit intensieve toetsingsproces hielpen de assessoren ons de ervaring van de dagelijkse praktijk van het equine assisted coachen te vertalen naar tabellen, en begrippen als competentiecriteria of vaardigheidsindicatoren. Het eindoordeel van de assessoren:

“Evidence of equivalence with the EMCC competence framework on the level of practitioner has been given. The organization has made an admirable effort of high quality to prove the occurrence and assessment of all competencies”

certificaat


De stap de opleiding door de NOBCO/EMCC te laten accrediteren is om twee redenen genomen. De assessoren lieten ons tijdens het assessment verantwoording afleggen voor ieder onderdeel van de opleiding. Met hun feedback konden we de opleiding op verschillende punten aanpassen en verbeteren.
De tweede belangrijke reden waarom we dit intensieve proces instapten was professionalisering. De inzet van paarden bij coaching is een ongekend krachtig model en verdient het serieus genomen te worden. De acceptatie en accreditering door de NOBCO, de grootste beroepsorganisatie voor coaches in Nederland én de EMCC, de European Mentoring and Coaching Council is daarin een hele grote stap.
Op deze pagina vindt u de opleidingen met het EQA-keurmerk.

Wat betekent dit voor jou?

Dit betekent dat je na behalen van het certificaat equine assisted coach level 1 een gecertificeerde coach bent, die zowel met als zonder paarden kan werken.
De accreditering houdt in dat als je je bij de NOBCO op practitioner niveau wilt aanmelden, je bij de aanmeldingsprocedure opleidingsuren, permanente educatie en vaardigheidsindicatoren niet meer hoeft aan te tonen. Bovendien betaal je een lager tarief.

Erkenning van het opleidingsinstituut: erkend beroepsonderwijs

Als opleidingsinstituut heeft de Keulseweg de kwalitatieve audit (de erkenningsregeling) van het Centraal Register Kort Beroeps­onderwijs ondergaan.
De audit werd uitgevoerd door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor opleidings­instituten voor kort beroepsonderwijs die gaan over zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.
Deze zijn vertaald naar eisen rondom organisatie, docenten, voorlichting, contract en betalings- en leveringsvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling.
Educatief centrum Keulseweg voldoet aan deze kwaliteitscode en is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Op deze pagina vindt u de CRKBO geregistreerde instellingen.

Professionalisering na de opleiding: KREAC

Na de opleiding heb je de mogelijkheid je voor drie jaar gratis aan te melden bij het kwaliteitsregister voor de equine assisted coach (KREAC). KREAC is een register zonder winstoogmerk, dat door de Keulseweg in 2009 is opgericht om de coaches ook na de opleiding te ondersteunen in hun professionaliteit. Door middel van een beroepscode, algemene voorwaarden en een collectieve beroepsaansprakelijkheids­verzekering hoef je als beginnende coach-ondernemer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.
Meer informatie over KREAC vind je op deze pagina.