Raymond Marjolijn Rolinka Yvette Miranda Paul Gaudia Claes-berend Linda Paul Bianca Esther Renate Tanja
Raymond

Raymond Werner (1959)
Raymond is equine assisted coach. De Gestaltmethodiek en de ontwikkeling van mensen is zijn passie. Raymond is een van de twee oprichters van de Keulseweg en ontwikkelaars van de methodiek equine assisted coaching®. Hij is vaste docent van de opleidingen equine assisted coach level 1, het verdiepingsjaar level 2 en de specialisatieblokken over Gestalt en teamcoaching.

Marjolijn

Marjolijn Meijer (1962)
Marjolijn is equine assisted coach en een van de twee oprichters van de Keulseweg en ontwikkelaars van de methodiek equine assisted coaching® Zij doet dat met veel liefde voor mensen, paarden en alle andere dieren. Marjolijn houdt zoch veelal bezig met organisatie en administratie van de Keulseweg en is docent van de opleidingen equine assisted coach level 1, het verdiepingsjaar level 2 en de specialisatieblokken over teamcoaching.

Rolinka

Rolinka van Markus (1975)
Rolinka studeerde HBO paardenhouderij aan de Hogeschool Larenstein en is equine assisted coach level 2. Naast haar zelfstandige equine assisted coachpraktijk is zij deels werkzaam als coördinator frontoffice.
Rolinka is docent van de opleiding equine assisted coach level 1 en doet dat met veel energie en enthousiasme.

Yvette

Yvette van der Meer (1971)
Yvette studeerde HBO commerciële economie, equine assisted coach level 2 en Healing touch for animals level 1. Naast haar werk als beleidsadviseur HRM bij de Kamer van Koophandel coacht ze in haar eigen coachpraktijk mensen en groepen met paarden. Yvette is met veel passie en liefde docent van de opleiding equine assisted coach level 1.

Miranda

Miranda van der Schuur (1968)
is biologe-ethologe en een ervaren instructrice Centered Riding level II, holistisch- en integrated instructeur. Zij deelt haar enorme kennis over paarden met veel plezier en humor. Miranda verzorgt als gastdocent de dagen paardentaal in level 1 en 2, de communicatiecursussen en is daarnaast ook vaste docent van de opleiding equine assisted coach level 1.

Paul

Paul Bul (1963)
Als militair, veteraan, instructeur, leerlingen- en loopbaanbegeleider bij Defensie (Landmacht) heeft Paul ruime ervaring opgedaan als coach en begeleider van individuen en groepen. Zijn hart gaat uit naar het coachen en begeleiden van (oud)-militairen en veteranen. Paul is NLP master practitioner en equine assisted coach level 2 en is co-trainer bij de opleiding equine assisted coach level 1.

Gaudia

Gaudia Galama (1956)
Gaudia is psychomotorisch en contextueel therapeut en heeft erg veel ervaring in (familie)opstellingen en systemisch werk. Ze heeft sinds 1985 haar eigen praktijk en is daarnaast werkzaam op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Gaudia verzorgt familieopstellingen met paarden in de opleidingen level 1 en 2 en de nascholingsdagen over de systemische benadering.

Claes-berend

Claes-Berend van der Kolk (1964)
Claes-Berend is sinds 2000 familie- en organisatieopsteller. Hij is opleider systemisch interveniëren en opstellingen, o.a. aan Nyenrode Business Universiteit, en begeleidt mensen met hart en ziel, zowel in groepen als individueel. Claes-Berend werkt met een communicatieve en systemische aanpak en verzorgt de de blokken en nascholingsdagen over organisatieopstellingen.

Linda

Linda Doornweerd (1960)
Linda is senior consultant, intuïtief- en loopbaancoach, voice dialogue practioner en trainer. Ze begon haar loopbaan in de jeugdhulpverlening en heeft inmiddels haar eigen bedrijf waarin het opleiden en ontwikkelen van mensen centraal staat. Linda brengt mensen in contact met hun kracht en kwaliteiten. Ze verzorgt de blokken en nascholingsdagen over voice dialogue.

Ralph

Ralph Evers (1980)
Ralph is psycholoog (WO) en Gestalttherapeut met een fascinatie naar het mysterie van ons menszijn en interesse in het taoïsme, een stroming in de Chinese filosofie. Hij werkt in zijn eigen praktijk en is docent Gestalttherapie aan het NSG te Amsterdam. Bij de Keulseweg begeleidt hij de Gestaltblokken in de opleidingen equine assisted coach level 2 en equine assisted kindercoach.

Bianca

Bianca van de Voort (1982)
Bianca is sociaal-pedagogisch werker, equine assisted coach en begeleidster op een woongroep voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Ze heeft daarnaast een coachpraktijk voor volwassenen en kinderen met beperkingen waarin ze haar brede ervaring en kennis op dit gebied combineert met haar passie voor paarden. Bianca verzorgt de lvb-specialisaties.

Esther

Esther van Noort (1986)
Esther is orthopedagoog, sociotherapeut, ORUN instructrice en equine assisted coach level 2. Zij is een inspirerende coach, met een integratieve kijk op persoonlijkheid en systemen. Esther biedt coaching en pedagogische begeleiding van kinderen, met vertrouwen in het proces en in haar paarden als belangrijke spiegel, maatje en co-coach. Esther is de vaste docent van de opleiding equine assisted kindercoach.

Renate

Renate Hagedorn (1966)
Renate is orthopedagoog, basispsycholoog, PMT, PABO docent, sociotherapeut, speltherapeut en equine assisted coach level 1 en heeft een zelfstandige pedagogische praktijk. Zij werkt daarin samen met haar paarden, voornamelijk met kinderen met de stoornis ADHD en ASS. Renate is gast-docent van de opleiding equine assisted kindercoach en verzorgt de nascholingsdagen over ASS.

Tanja

Tanja Stigter (1970) Tanja studeerde integratieve kindertherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en is daarnaast kinderyogadocent en equine assisted coach level 1. In haar praktijk voor integratieve kindertherapie begeleidt ze met hulp van haar paarden, kinderen en hun ouders op hun ontdekkingsreis naar hun verschillende ikken en hun eigen (leer)stijl. Tanja is gast-docent van de opleiding equine assisted kindercoach.