Coachopleiding Ervaringsgericht Metaforisch Coach®

Een bijzondere algemene coachopleiding voor wie zich wil ontwikkelen tot een coach die werkt vanuit gevoel en gewaarzijn. Met de metaforen die voortvloeien uit op de coachvraag afgestemde, ervaringsgerichte activiteiten, verschillende methodieken, de omgeving en de natuur om ons heen.

Van EAC naar EMC

Coachen in samenwerking met paarden, meesters op gebied van awareness, leerde ons:

  • Veranderen gaat zoveel sneller en efficiënter wanneer een coachee mag ervaren in plaats van praten.
  • De kracht van de metaforen die in dat proces ontstaan.
  • Het belang van verfijnd lichaamsgewaarzijn – (body)awareness – ons lichaam weet al waar we ons soms nog niet bewust van zijn en geeft subtiele signalen die het opmerken waard zijn.
  • De verbinding van de mens met de natuur in al zijn verschijningsvormen.
  • Geen coachvraag staat los van de ander, de mensen en het veld om ons heen.
  • Het belang van oordeelloosheid en onvoorwaardelijke acceptatie van een coachee en alles wat hij of zij meebrengt.


Voortvloeiend uit equine assisted coaching, mede dankzij deze factoren een van de snelste en krachtigste methodieken in het coachveld, ontwikkelden we EMC: ervaringsgericht metaforisch coachen®. Dezelfde krachtige methodiek maar nu werkbaar voor iedere coach op iedere plek. Want niet iedereen wil met paarden coachen of gecoacht worden.

Meer lezen?

Meer over de methodiek en opleiding kun je lezen in het volgende artikel.

Deze pagina delen, mailen of printen:

© 2009- 2017 Educatief centrum Keulseweg